Napi Coelho:

"Az utazás soha nem pénz, hanem bátorság kérdése." Paulo Coelho2015. október 5., hétfő

Családunk szubjektív napirendje


4:00-6:00: Aludjkicsiszívem-mérnemalszolbakker-csicsíjja-megőrülök-elalszom-aludjTeis
6:00-8:00: Okénemalszunk-holakávé-bealudtakaromban-miveligyammeg
8:00-10:00: Azénbabámalegcukibbavilágon-deédesennézelődik-eszemaszivedet-mégismegérte-hüpp
10:00-12:00: Ügyintéznimegyünk-pelus-öltözés-pelus-zsupszakendőbe-hurrákimozdulunk
12:00-14:00: Leszakadaderekam-nincsbabakocsink-nemfulladmeg-nemleszgerincferdülése-ígyjóneki-netesséktapizni-leszakadaderekam-érjünkmárhaza
14:00-16:00: Teregetni-mosogatni-főzni-mikorjönmárapa-hurráittvan-veddátteddtisztába-köszi
16:00-18:00: Ébresszükfel-deolyanédesenalszik-ébresszükfel-éjjelnemfog-ébresszükfel-miértordít-márcsakegyórafürdetésig
18:00-20:00: Miértordít-estinyűg-máscsakfélórafürdetésig-végrefürdünk-meztelenbaba-jajjdecuki-mégismegérte-imádom-haddöleljemmagamhozaselymesbőrét-finommelegvizecske-neordítscsakmegtöröllek-mindjártbealszikevésközben-francbafelébredt-csicsíjja-kicsitveddát-okéaddide-sosealszunk-sosebeszélgetünk-sosefröccsözünk-sose...
20:00-22:00: Csakbealudt-milyenédesenszuszog-bocsmárnincskedvem-inkábbaludjunk
22:00-24:00: Felébredés-holagyerek-jaazágyában-biztosnemszuszog-mégisszuszog-ébredniekéne-ébredezik-kapcsoljvillanyt-jabocsmégse-csakmegfordult-kapcsoldle-jademégis-akkoretetés
24:00-2:00: Basszuspelus-pedigbealudt-akkorhagyjuk-basszusfelsírt-tisztapisiminden-ágyathúzzál-addigpelusozok-átöltözünk-totálfelébredt-csicsíjja-aludjál-elaludtazágyamban-nemférekel-ránefeküdjek-odébbteszem-felneébreddjen-huhhaludjunkgyorsan
2:00-4:00: Nemárhogyelteltháromóra-nemlehetéhes-nemlehetmégannyiazidő-aludjvisszacsicsíjja-pelenkázdátamígfelébredek-jóakkorátpelenkázomén-megintátázottbakkerom-nincsmártisztarugdalózó-okémindenszáraz-nepisiljle-okéfelmosok-sosealszunk-bezzegtenappalisalszol-úgykönnyű

1 megjegyzés: